Elementami, które mogą występować w obwodach są bezpieczniki, styczniki, liczniki, a także przekaźniki. Stycznik jest to elektryczny łącznik mechanizmowy. Charakteryzuje się jednym położeniem spoczynkowym styków ruchomych. Potrafi załączać i wyłączać przewodzenie prądu w obwodzie.

Jeśli chodzi o jego konstrukcję, to jest to przede wszystkim bardzo wytrzymały mechanizm. Mimo małych wymiarów cechuje się dużą częstością łączeń. Stycznik przede wszystkim składa się z takich elementów, jak m.in: rdzeń nieruchomy, cewka stycznika, styk nieruchomy, styk ruchomy, izolacyjna podstaw stycznika i np. komory gaszeniowe łuku elektrycznego, cyfrowe przekaźniki termobimetalowe.

Styczniki mają wyjątkowo duże zastosowanie. Można je wykorzystać w pompach, grzałkach, lampach, wentylatorach, syrenach, a także urządzeniach modułowych i obwodach silnikowych. Ciężko wyszukać urządzenie elektryczne lub obwód elektryczny nie korzystające ze styczników.